שעות פתיחת המשק למכירה ישירה: 

שלישי: 16:00-20:00

רביעי: 10:00-20:00

חמישי:8:00-20:00

שישי:8:00-14:00